Schouder

Maak een afspraak

Schouder

Er zijn schouderklachten van acute aard.

Er zijn schouderletsels van acute aard, zoals botbreuken, een arm uit de kom en spieren kunnen afscheuren. Naast de acute letsels zijn er chronische letsels: zoals kalkafzetting, slijtage en peesontsteking.

Onze fysiotherapeut kijkt niet alleen naar je pijnklacht, maar kijkt vooral waardoor de pijn is veroorzaakt.

Hoe gaan wij te werk? consulteren, insturen, trainen, bewegen

Consulteren

Na een uitgebreid onderzoek maken we samen een gedegen plan van aanpak.
Het doel is om ervoor te zorgen dat je je activiteiten weer zo snel mogelijk kan hervatten.

Insturen

Om goed te kunnen bewegen, moeten de bewegingen vrij zijn. Middels gerichte behandelingen zorgen wij ervoor dat de bewegingen weer makkelijker gaan.

Trainen

Samen met u gaan we de nieuw herwonnen beweeglijkheid optimaliseren en oefenen, d.m.v. oefeningen en apparatuur. Zodat u deze weer kan gebruiken in het dagelijks leven.

Bewegen

Je kan zelf met een onderhoudsprogramma ervoor zorgen dat klachten niet meer terugkomen. Wij stellen dit samen met u op en controleren of deze effect hebben.

Open chat
Powered by